Đà Nẵng chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

110 0
Muabuonfa – Sáng 11/4, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Thành phố sẽ chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là những đối tượng gặp khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Đà Nẵng chi hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, thành phố dự kiến hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng khác, ngoài quy định của Trung ương, áp dụng trong 03 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020), cụ thể: Thân nhân của người có công cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên theo Nghị quyết của HĐND thành phố: Hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng;

Đối với đối tượng xã hội: Hỗ trợ mức 250.000 đồng/khẩu/tháng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 24/3/2020;

Hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng: Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, cụ thể: trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em bị nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV, người đơn thân, người cao tuổi theo Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố mở rộng ngoài quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP;

Bộ đội phục viên, xuất ngũ bị bệnh tâm thần hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Nghị quyết số 196/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố;

Người ngừng hưởng chế độ mất sức lao động có thời gian công tác thực tế dưới 15 năm hết tuổi lao động có hoàn cảnh khó khăn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 45/2010/QĐ-UB của UBND thành phố;

Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em con hộ nghèo, trẻ em khuyết tật nhẹ, người cao tuổi không có điều kiện sống tại gia đình, có nhu cầu tự nguyện vào sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập theo khoản 4, Điều 25 của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP do các hội, cơ sở tự vận động nguồn lực nuôi dưỡng.

Tổng số tiền hỗ trợ trong 3 tháng (tháng 4-6/2020) là khoảng 307,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố chi từ nguồn dự trữ tài chính và nguồn dự phòng là 225.091 triệu đồng và ngân sách Trung ương chi 83.640 triệu đồng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng là nỗ lực của thành phố nhằm chia sẻ với người dân vượt qua khó khăn. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu chính quyền các địa phương rà soát chặt chẽ, khách quan, minh bạch để việc hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng.

Đ.Hoàng

Bình luận Facebook

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *