Cao nhân tiết lộ pháp lý bí mật ở dưới âm gian

Posted by - 26/08/2020

Tại sao có người công danh tài lộc cái gì cũng có, lại được rất nhiều người kính trọng; ngược lại có người bần cùng khắc khổ một đời, làm gì cũng không thuận lợi? Kỳ thực, đều có liên quan đến những phó xuất trong đời trước. Trên đầu ba thước có Thần linh,