KHI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẤT BẠI, NGƯỜI VỢ CỦA BẠN SẼ LÀ AI?

Posted by - 09/07/2020

KHI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẤT BẠI, NGƯỜI VỢ CỦA BẠN SẼ LÀ AI? Cùng một tình huống, nhưng 2 người vợ đã có 2 cách ứng xử khác nhau, và kết quả cuối cùng họ nhận được cũng khác nhau một trời một vực. CÂU CHUYỆN CỦA GIA ĐÌNH THỨ NHẤT: CHỒNG THẤT NGHIỆP

4 QUY TẮC SÓI ĐẦU ĐÀN

Posted by - 09/07/2020

1. Sói không có sĩ diện, nếu gặp loài vật mạnh hơn nó, nó sẽ rút lui. “Cho dù cả đàn sói phải đối mặt chỉ với cả đàn sư tử hay một vài con đi nữa, sói cũng sẽ gọi nhau rút lui, bởi chúng biết chiến thắng mà phải trả giá nặng nề

Nhìn Đời Rõ Mới Là Trưởng Thành

Posted by - 21/04/2020

NHÌN ĐỜI RÕ MỚI LÀ TRƯỞNG THÀNH ————— 1. Không nỗ lực từ bây giờ thì 5 năm sau cạp đất mà ăn. 2. Ngủ trước 11h thì da mới mịn sang xịn. 3. Bí mật nói ra luôn phải giữ lại ít nhất 30% cho riêng mình. 4. Cái gì quá cũng không tốt.