Vài thủ thuật công nghệ hữu ích nhiều người chưa biết

Posted by - 17/04/2020

Vài thủ thuật công nghệ hữu ích nhiều người chưa biết 1. Nếu bạn tải một file PDF và thấy nó có đuôi “.exe”, xóa nó đi. Virus đấy 2. Nếu cái wifi ở sân bay hay khách sạn mất phí, hãy thêm “?.jpg” vào cuối bất kì URL nào. Họ thường không chuyển hướng